Du skal passe godt på dine tagrender. Gør du ikke det, kan det medføre fugt- og vandskader og i værste fald frostsprængninger i husets murværk, fundament og sokkel. Men selv hvis du passer rigtig godt på dine tagrender, så holder de ikke evigt, og det kan derfor være nødvendigt at udskifte dem.

Hvad skal tagrender stå imod?

Et gennemsnitligt dansk hus modtager cirka 100 t. nedbør (sne, slud og regn) hvert eneste år. Det kan være voldsomt hårdt for tagrenderne, og de skal derfor løbende tjekkes og vedligeholdes, da de har meget stor indflydelse på boligens stand og generelle levetid. Du bør derfor minimum én gang årligt tjekke dine tagrender efter.

Især om efteråret er risikoen for tilstopning stor, da bladene falder af træerne og lægger sig i tagrenderne. Det gælder også, selvom du ikke selv har træer i haven, da vinden kan transportere bladene temmelig langt. Derudover kan mos fra dit eget tag også glide ned og lægge sig i tagrenderne.

Behandler du dine tagrender korrekt og vedligeholder dem løbende, kan de holde i omkring 30-35 år.

Sådan forlænger du dine tagrenders levetid

Behandler du derimod ikke dine tagrender korrekt, og sørger du ikke for løbende vedligeholdelse, vil levetiden blive væsentligt forkortet.

For det første skal du sørge for at fjerne gamle blade (brug hænderne eller en planteske) og spule tagrenderne grundigt for skidt og snavs. Det sejlivede skidt skal du rense af med en grov børste. Når du har rengjort disse, skal tagrenderne efterses grundigt for huller. Finder du huller, skal disse lappes straks.

Når du alligevel er i gang, kan du lige så godt tjekke tagrendernes fald ned mod nedløbsrøret. Du tjekker, om alt er korrekt ved at fylde vand på tagrenden fra haveslangen. Hold i den forbindelse vandslangen et par meter fra afløbsrøret. Har tagrenden bagfald, skal de rettes op.

Få nye tagrender

Hvis dine tagrender er gamle, kan du passe nok så godt på dem – de vil stadig skulle udskiftes med tiden. Montering af tagrender bør altid udføres af en professionel, så du blandt andet er sikker på, at tagrenden får det rette fald. Tagrender er for vigtige til at gå på kompromis med henholdsvis opsætning og kvalitet. Rådfør dig derfor også med en professionel om, hvilket materiale der er det bedste i din situation. Tagrender fås nemlig i plast (der er de billigste), galvaniseret stål (der er næstbilligst og meget solide) og over til zinktagrender (som er de dyreste og stærkeste).