Det kommer som en overraskelse for mange, men hver tredje dansker betaler faktisk for meget i husleje, uden at de er klar over det. De tror, at udlejere kan bestemme huslejeniveauet som det passer dem. Det kan de også – men ikke uden konsekvenser.

Mange udlejere sætter huslejen efter din høje efterspørgsel. Specielt i studiebygerne. De ved, at rigtig mange studerende ønsker en bolig tæt på deres studie, så de sætter huslejen urimelig høj, fordi de ved, at nogen bliver desperate nok.

Udlejere følger ikke reglerne

Konsekvenser heraf er, at fordi udlejere ikke følger reglerne i forhold til fastsættelse af husleje, så kan lejerne faktisk kræve huslejen nedsat, hvis den bliver vurderet, til at være for høj. Det er lidt kompliceret at sætte sig ind i reglerne for fastsættelse af husleje, men der findes heldigvis en del virksomheder, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om du betaler for meget i husleje.

Et huslejeniveau kan fastsættes efter to forskellige regelsæt:

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Det lejedes værdi

Ved omkostningsbestemt husleje fastsættes huslejen efter de driftsudgifter, som udlejer har i forbindelse med lejemålet – og så plus en rimelig fortjeneste til udlejer. Men fortjenesten må ikke være alt for høj, da der også er en rimelighedsgrænse her.

Hvis en husleje er fastsat efter det lejedes værdi, så betyder det, at huslejen fastsættes efter værdien af lejemålet. Her sammenligner man typisk lignende lejemål og tager hensyn til beliggenhed, størrelse, kvalitet, vedligeholdelsestilstand og meget mere. Her er det så, at hvis din husleje er 10-15% højere end de sammenlignelige lejemål, så anses den for værende for høj, og du kan kræve den nedsat. Så hvis den kun er et par procenter for høj, så er der ikke noget at gøre ved det.

Men lige præcis disse regler er der en del udlejere, som ikke kender til. Derfor fægter de lidt i blinde, når huslejeniveauet skal fastsættes. Og hvis de helt tilfældigt ikke rammer indenfor disse regelsæt, så kan de ende med at skulle tilbagebetale et stort beløb til deres lejere.

Hvordan får man huslejen nedsat?

Hvis man får hjælp til at få nedsat sin husleje til et rimeligt niveau. Så kan de ske på to måneder. Med tilbagevirkende kraft og fremadrettet. Hvis man er flyttet ind eller der er sket en huslejestigningen inden for 12 måneder, så kan man få nedsat sin husleje både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft. Så får man tilbagebetalt det beløb, som man har betalt for meget tilbage til den dato, hvor man flytte ind eller der skete en huslejestigning.

Hvis det er mere end et år siden, at man flyttede ind eller der skete en huslejestigning, så sker nedsættelsen kun fremadrettet. Hvilket selvfølgelig kan give mere luft i budgettet.